Besteding opbrengsten

Onze stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. Wij verstrekken financiële ondersteuning aan instellingen of natuurlijke rechtspersonen.

b. Wij bevorderen en ondersteunen financïeel vrijwilligerswerk binnen de doelstellingen.

c. Wij stellen financiën beschikbaar voor het uitreiken van de jaarlijkste MGZ prijs.

Wij houden een fonds in stand voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doelen.