Fondsenwerving

Onze Stichting werft geen fondsen. Wij hebben een kapitaal dat wij beheren om vervolgens van de opbrengst onze doelstellingen te verwezenlijken.