Welkom op de website van MGZ

Stichting MGZ heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Het RSIN of fiscaalnummer is 81.10.25.731

Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

Om aan haar doelstellingen te voldoen heeft onze stichting een Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, die de dagelijkse zaken behartigt. Daarnaast heeft onze stichting een Raad van Toezicht, die bestaat uit 9 personen die gezamenlijk een goed overzicht hebben van wat er speelt in onze samenleving op het gebied van gezondheidszorg, ouderen, jongeren, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook is getracht in de Raden alle gezindten te laten vertegenwoordigen en spreiding over het werkgebied.

Bekijk hier het bestuur van het MGZ en de raad van toezicht

Download de folder van MGZ Bemmel


 

Bezoekersteller