MGZ prijs

Nominatie MGZ prijs
De stichting Maatschappelijke GezondheidsZorg (hierna MGZ) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en hier zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen. Ieder jaar doen verschillende groeperingen een beroep op de stichting MGZ. Gelukkig weet men de MGZ steeds beter te vinden.

De MGZ-prijs

De stichting MGZ hecht erg aan de maatschappelijke gezondheidszorg en wil dit extra ondersteunen en onder de aandacht brengen. Daarom wordt regelmatig een prijs uitgeloofd als de stichting hier aanleiding toe ziet. Vanaf 2010 tot 2017 is de MGZ-prijs ter grootte van € 2.500,- uitgereikt aan een groepering die hiervoor het afgelopen jaar het meeste in aanmerking komt. Het geldbedrag komt steeds terecht bij de winnende instelling c.q. de instelling waar hij/zij bij betrokken is. Als aan een persoon de prijs wordt toegekend gaat het om € 500,- en ontvangt deze tijdens de uitreiking ook een passend kunstwerkje. Tot 2017 was dit een jaarlijks terugkerende uitreiking. Vanaf 2017 heeft men de vaste jaarlijkse frequentie verlaten en jaarlijks wordt er bezien of er reden is om de prijs uit reiken.
De motivatie voor het verlenen van de prijs kan verschillend zijn. Dat kan zijn doordat men extra actief was, ergens een belangrijke of vernieuwende aanzet toe gaf of omdat men gewoonweg jarenlang een taak in alle bescheidenheid vervult op dat gebied.

Winnaars van de MGZ prijs vanaf 2010
2010: Steef Spaan met EHBO Bemmel/Haalderen/Ressen
2011: Tafeltje dekje Bemmel/Haalderen/Ressen
2012: Matthias Meijer met G Hockey
2013: Stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Betuwe)
2014: KIVAC Haalderen (Kinder Vacantie)
2015: De BOL, Bemmelse Organisatie Ladies
2016: Stichting Lingewaard Natuurlijk
2017: In 2017 werd geen MGZ prijs uitgereikt

MGZ-winnaar 2016-2017

De MGZ-prijs 2016-2017 is toegekend aan de Stichting Lingewaard Natuurlijk. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers die al 23 jaar actief is in het organiseren van activiteiten op het gebied van educatie, landschap, natuurbescherming, struintochten, excursies, workshops, lezingen en activiteiten op maat. Stichting Lingewaard Natuurlijk beschikt met de Veldschuur en het Dijkmagazijn over prachtige accommodaties en zijn niet meer weg te denken binnen de gemeente Lingewaard.

Op 26 april werden bestuur en coördinatoren van Lingewaard Natuurlijk totaal verrast door het bestuur van stichting MGZ, Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel-Haalderen-Ressen. Voorzitter van de MGZ Antoon Bouwmeister overhandigde aan voorzitter Jac Lamerichs een cheque van 2.500,- Daar zal Lingewaard Natuurlijk vast een goede bestemming aan geven. De eerste ideeën werden in het dankwoord al benoemd!

foto
Op de foto staan Jac Lamerichs en Antoon Bouwmeister

Foto van René Duifhuizen